Dr hab. Piotr Jadwiszczak z UwB w Radzie Naukowej Instytutu Paleobiologii PAN

Data wydarzenia 18-02-2019

Dr hab. Piotr Jadwiszczak, pracownik Instytutu Biologii Uniwersytetu w Białymstoku, został wybrany na członka Rady Naukowej Instytutu Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego Polskiej Akademii Nauk, na kadencję 2019-2022.

Dr hab. Piotr Jadwiszczak pracuje w Zakładzie Genetyki i Ewolucjonizmu. Prowadzone przez niego badania dotyczą przede wszystkim zagadnień paleozoologicznych i paleobiologicznych. Był on także, przez ostatnie dwie czteroletnie kadencje, członkiem Komitetu Badań Polarnych przy Prezydium PAN.

Jak można przeczytać na stronie internetowej Instytutu Paleobiologii PAN, został on utworzony w grudniu 1952 r. i jest jedną z najstarszych jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk. Należy też do najlepiej ocenianych placówek naukowych w kraju. Rada Naukowa dba o wysoki poziom jego działalności naukowej, m.in. przyjmując programy badań oraz współpracy z zagranicznymi instytucjami naukowymi. Dokonuje też oceny aktywności naukowej pracowników instytutu.

Więcej informacji: www.paleo.pan.pl