Dr Julita Sadowska z UwB stypendystką programu START

Data wydarzenia 05-05-2016

Kolejna młoda badaczka z UwB zdobyła stypendium START przyznawane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Dr Julita Sadowska z Instytutu Biologii otrzyma 28 tys. zł na swoje badania.

 

Dr Julita Sadowska pracuje w Zakładzie Ekologii Zwierząt. Zajmuje się fizjologią ewolucyjną – bada jak organizmy adaptują się do zmieniającego się środowiska. Dzięki stypendium będzie mogła zintensyfikować pracę naukową, m.in. częściej uczestniczyć w zagranicznych i krajowych konferencjach naukowych.

 

Jak można przeczytać na stronie organizatora konkursu - START jest największym w Polsce programem stypendialnym dla najlepszych młodych badaczy reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. W tym roku fundacja przyznała w sumie 128 stypendiów.

 

To nie pierwszy laureat tego prestiżowego konkursu z UwB. Stypendium START dwukrotnie,  w 2015 i 2014 r., zdobyła dr Urszula Zawadzka-Pąk z Wydziału Prawa, a w 2009 r. – dr Wojciech Walczak z Wydziału Historyczno-Socjologicznego.

 

Więcej o programie pod adresem: http://www.fnp.org.pl/stypendia-start-2016-przyznane/