Dr Katarzyna Łyszczarz z UwB w ministerialnym zespole

Data wydarzenia 22-05-2019

Dr Katarzyna Łyszczarz, zastępca kanclerza i kwestor Uniwersytetu w Białymstoku, została powołana w skład Zespołu do spraw analizy rozwiązań w zakresie sposobu podziału środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz badawczego przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

W skład zespołu wchodzi 18 osób z całej Polski. Dr Katarzyna Łyszczarz jest jedynym kwestorem w tym gronie. Wcześniej pracowała również w zespole ds. podziału subwencji.