Dr Łukasz Kalisz wyróżniony w międzynarodowym konkursie na Litwie

Data wydarzenia 06-01-2020

Dr Łukasz Kalisz, adiunkt w Katedrze Historii i Teorii Wychowania Wydziału Nauk o Edukacji UwB, zdobył wyróżnienie w międzynarodowym Konkursie na najlepszą pracę naukową, projektową lub popularyzatorską dotyczącą Wileńszczyzny.

Konkurs zorganizowało Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy. Prace oceniała siedmioosobowa komisja konkursowa pod przewodnictwem prezesa SNPL, prof. dr. Henryka Malewskiego. Wręczenie nagród miało miejsce 6 stycznia 2020 roku w Domu Kultury Polskiej w Wilnie, podczas uroczystego walnego zebrania Stowarzyszenia.

Wyróżniona praca, zatytułowana „Szkoły salezjańskie w Okręgu Szkolnym Wileńskim w okresie II Rzeczypospolitej”, była podstawą do nadania dr. Łukaszowi Kaliszowi stopnia doktora nauk społecznych (na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II) w listopadzie 2018 roku. Dyplomem została także uhonorowana promotor pracy doktorskiej, prof. dr hab. Elwira Jolanta Kryńska, kierownik Katedry Historii i Teorii Wychowania.

 

Na zdjęciu (od lewej): prof. dr Henryk Malewski (prezes SNPL), dr Łukasz Kalisz, dr hab. Henryka Ilgiewicz (członek komisji konkursowej).