Dr Piotr Łozowski z UwB laureatem programu START 2019

Data wydarzenia 10-05-2019

Dr Piotr Łozowski z Wydziału Historyczno-Socjologicznego Uniwersytetu Białymstoku znalazł się w gronie laureatów tegorocznej edycji programu START. Otrzyma roczne stypendium dla najzdolniejszych młodych naukowców, w wysokości 28 tys. zł.

Program START jest realizowany przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. W tegorocznym konkursie wpłynęło 899 wniosków, stypendia otrzyma 100 młodych badaczy z całej Polski. Uroczystość wręczenia dyplomów laureatom odbędzie się 25 maja br. na Zamku Królewskim w Warszawie. 

Dr Piotr Łozowski pracuje w Zakładzie Historii Średniowiecza i Nauk Pomocniczych Historii (do końca XVIII wieku). Jego naukowe zainteresowania koncentrują się wokół historii społeczno-gospodarczej późnego średniowiecza.


Informacje o konkursie i lista laureatów: https://www.fnp.org.pl