Dr Victor Yudin gościem "Kulturoznawczych Wykładów Gościnnych"

Data wydarzenia 10-12-2019

Instytut Studiów Kulturowych UwB zaprasza na otwarty wykład ojca dr. Victora Yudina zatytułowany „F. Dostoyevsky and F. Nietzsche on the origin of ethical values". Odbędzie się on 10 grudnia 2019 r. o godz. 13.45 w siedzibie ISK przy ul. Świerkowej 20 w sali B4. Będzie to kolejne spotkanie z cyklu "Kulturoznawczych Wykładów Gościnnych".

Tematyka wykładu dotyczy pytania: kim powinien się stawać człowiek? Prelegent porówna  fundamentalne wartości moralne w koncepcjach Fiodora Dostojewskiego i Friedricha Nietzschego: czym się różnią, a w czym są zbieżne?


Victor Yudin – to wybitny teolog i patrolog, ale również diakon, na co dzień niosący posługę w parafii w Belgii. Ukończył m.in. Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven) i Université Catholique de Louvain-la-Neuve (UCL) w Belgii. Odbył też staż w programie University of Newcastle upon Tyne (Wielka Brytania), na Wydziale Religioznawstwa.