Ekonomista z UwB powołany do Rady Polityki Pieniężnej

Prezydent RP Andrzej Duda powołał prof. Henryka Wnorowskiego z Wydziału Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku do Rady Polityki Pieniężnej. Ekonomista z UwB odebrał powołanie w piątek, 18 lutego 2022 r.

Zgodnie z postanowieniem prezydenta, prof. Henryk Wnorowski wejdzie oficjalnie w skład RPP w poniedziałek, 21 lutego.

Prof. Henryk Wnorowski kieruje Katedrą Nauk o Przedsiębiorstwie i Zakładem Teorii Przedsiębiorstwa na Wydziale Ekonomii i Finansów. Z Uniwersytetem w Białymstoku (wcześniej z Filią Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku) związany jest od początku swojej kariery naukowej. Problematyka badawcza prof. Wnorowskiego obejmuje m.in. zagadnienia instytucjonalnych uwarunkowań funkcjonowania przedsiębiorstw w Polsce i w Unii Europejskiej, wpływu podatków na prowadzenie biznesu na poziomie mikroekonomicznym, politykę gospodarczą, a zwłaszcza politykę podatkową i jej wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw, znaczenie własności intelektualnej we współczesnych przedsiębiorstwach, a także szeroko rozumianego zarządzania przedsiębiorstwem. Prof. Wnorowski jest również Prezesem Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów.

Rada Polityki Pieniężnej jest organem NBP. W jej skład wchodzą: Przewodniczący Rady, którym jest Prezes NBP, oraz 9 członków, powoływanych w równej liczbie przez: Prezydenta RP, Sejm i Senat. Członkowie RPP powoływani są na 6 lat. Rada ustala m.in. wysokość stóp procentowych NBP oraz corocznie założenia polityki pieniężnej.

Zdjęcie: fot. Jakub Szymczuk KPRP (źródło https://www.prezydent.pl/aktualnosci/nominacje/)