Ekonomista z UwB zadba o zrównoważony rozwój. Ze wsparciem ONZ

Dr hab. Dariusz Kiełczewski prof. UwB z Wydziału Ekonomii i Finansów został wybrany na członka zarządu Principles for Responsible Management Education Oddział Polski. PRME to wspierana przez ONZ inicjatywa, która powstała w 2007 roku jako platforma promująca zagadnienia zrównoważonego rozwoju na uczelniach. 

- PRME angażuje szkoły wyższe, a przede wszystkim wydziały ekonomii i zarządzania, aby zapewnić przyszłym przedsiębiorcom i menadżerom umiejętności potrzebne do realizacji celów zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności. Te cele wdrażane są także w instytucjach akademickich – wyjaśnia dr hab. Dariusz Kiełczewski prof. UwB.  

Do stowarzyszenia PRME należy ok. 1000 szkół wyższych z całego świata. Oficjalnie wspiera je Organizacja Narodów Zjednoczonych, tym bardziej, że udział w tej inicjatywie to wymierne korzyści. Studenci mają dostęp do bardziej profesjonalnej edukacji dotyczącej zrównoważonego rozwoju oraz do dobrych praktyk w tym zakresie. Istnieje też możliwość realizowania wspólnych badań i wdrożeń w skali międzynarodowej.

- Współpraca w ramach PRME to także poprawa wizerunku danego ośrodka akademickiego. Jest brana pod uwagę przez instytucje akredytujące kierunki studiów – dodaje prof. Dariusz Kiełczewski.

Przy okazji cytuje wypowiedź Antonio Guterresa, Sekretarza Generalnego ONZ: „Inicjatywa PRME powstała, aby wychowywać odpowiedzialnych liderów przyszłości. To zadanie nigdy nie było ważniejsze. Odważne przywództwo i innowacyjne myślenie są potrzebne do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju”.