Emocje – Język – Literatura

Data wydarzenia 01-06-2016

Jak język radzi sobie z wyrażaniem emocji i opisywaniem zjawisk, które te emocje rozpalają? Jak ekspresja emocji zmieniała się na przestrzeni dziejów? Jakie obrazy strachu, rozpaczy czy miłości znajdujemy w literaturze? Wreszcie – jakie są graficzne, ikonograficzne czy muzyczne sposoby wyrażania emocji albo uczuć? To tylko niektóre tematy dwudniowej interdyscyplinarnej konferencji, jaka 2 czerwca 2016 r. rozpocznie się na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku.

W spotkaniu wezmą udział studenci, doktoranci, a także naukowcy reprezentujący różne dyscypliny naukowe - filolodzy, socjolodzy, kulturoznawcy, filozofowie i przedstawiciele nauk o sztuce z całej Polski, a także z Białorusi.

Konferencja jest już trzecim białostockim spotkaniem poświęconym interdyscyplinarnej refleksji nad emocjami, wpisującym się w badania z kręgu emotional studies i affective science. Poprzednie zwieńczone zostały opublikowaniem recenzowanych tomów: Emocje  –  Ekspresja  –  Poetyka  – przegląd zagadnień (2013) oraz Emocje – Literatura – Medycyna (2015).

Obradom, które będą odbywały się także w Książnicy Podlaskiej oraz w Hotelu Sosnowe Zacisze, mogą przysłuchiwać się wszyscy zainteresowani.


Program: (pobierz)