Filozofia w szkołach. UwB otrzymał pieniądze z NCBR

Data wydarzenia 17-11-2016

180 uczniów z kilku najlepszych liceów ogólnokształcących w stolicy województwa podlaskiego weźmie udział w zajęciach przygotowanych przez filozofów z Uniwersytetu w Białymstoku. Pod okiem akademickiej kadry będą uczyć się poprawnego argumentowania, krytycznego, samodzielnego myślenia, logiki i heurystyki. Zajęcia będą miały charakter fakultatywny.

Pieniądze na realizację projektu – ponad 88 tys. zł – uczelnia zdobyła w ramach konkursu ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Co warte podkreślenia, projekt Uniwersytetu w Białymstoku znalazł się na szczycie listy rankingowej – zdobył najwięcej punktów spośród 22 wniosków, które otrzymały dofinansowanie.

- Chcemy zapewnić uczniom zajęcia na najwyższym poziomie. Do szkół trafi wyróżniająca się kadra filozofów z Wydziału Historyczno-Socjologicznego naszej uczelni – mówi dr Karina Sachpazidu-Wójcicka z Uniwersytetu w Białymstoku, pełnomocnik rektora ds. projektów rozwojowych. – Zajęcia w ramach projektu odbywać będą się w II LO im. księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej, III LO im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego oraz XI LO im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Białymstoku.

Projekt, pod nazwą „Filozoficzne forum aktywności społecznej Uniwersytetu w Białymstoku”, będzie realizowany do lipca 2019 r. Zajęcia mają uatrakcyjnić podstawę programową szkół ponadgimnazjalnych. Zgodnie z założeniem konkursu ogłoszonego przez NCBR, zwycięskie projekty służyć mają realizacji tzw. trzeciej misji uczelni wyższych – zwiększyć zaangażowanie się instytucji akademickich w procesy rozwoju społecznego na różnych poziomach: ekonomicznym, cywilizacyjnym, moralnym i etycznym.

Informacje  o wynikach konkursu można znaleźć pod adresem

http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/power/aktualnosci/art,4647,informacja-o-wynikach-oceny-formalno-merytorycznej-w-konkursie-nr-3efipower3-12016.html

 

Lista rankingowa dostępna jest tutaj:

http://www.ncbir.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/fundusze_europejskie/wiedza_edukacja_rozwoj/3_efi_power_3.1_2016/efi_lista_pozytywna.pdf