Finał Konkursu Literackiego i skwer im. Anny Markowej

Data wydarzenia 31-05-2019

Dziesięcioro uczestników nagrodziła kapituła VI Konkursu Literackiego im. Anny Markowej. Gala wręczenia nagród odbyła się 29 maja 2019 r. na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku. Poprzedziła ją uroczystość nadania imienia Anny Markowej skwerowi przyległemu do posesji UwB.

W kategorii „proza” I nagrodę zdobyła Aleksandra Maj z I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Białymstoku, za utwór „Lista”. II miejsce przyznano Magdalenie Karczewskiej, uczennicy Liceum Plastycznego im. Artura Grottgera w Supraślu, za pracę  „Kukła”. III nagrodę zdobył utwór „Pudełko pełne szczęścia” autorstwa Julii Andrzejczuk, także z I LO w Białymstoku. Ponadto kapituła wyróżniła pracę pt. „Testament” studentki Uniwersytetu w Białymstoku Katarzyny Świderskiej, a także utwór „Bóg” napisany przez Maję Żurawską z Liceum Plastycznego w Supraślu.

W kategorii „poezja” w tym roku jury postanowiło nie przyznawać I nagrody. Laureatką II miejsca została Karolina Kuryło, uczennica II Liceum Ogólnokształcącego im. Polonii i Polaków  na świecie w Augustowie, za wiersz: „Pamiątki”. III nagroda przypadła Konradowi Karwackiemu z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach za wiersz bez tytułu. W tej kategorii kapituła przyznała wyróżnienia trójce autorów: Julicie Krysztopie, (Liceum Plastyczne w Supraślu), Julii Fiedorczyk (I LO w Białymstoku) oraz Joannie Raczkowskiej, studentce Uniwersytetu w Białymstoku.

Ponadto członek jury, Lech Marek, postanowił przyznać nagrodę specjalną Agnieszce Budnik, uczennicy Zespołu Szkół im. Gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej.

Uroczystość uświetnił występ Katarzyny Siergiej – aktorki Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku, która odczytała teksty laureatów. Jak co roku prelekcję poświęconą twórczości Anny Markowej wygłosił prof. Dariusz Kulesza.

Na tegoroczny konkurs napłynęło w sumie 48 prac – opowiadań i zestawów wierszy. Te najlepsze zostaną opublikowane w Kurierze Porannym. Fundatorami nagród byli: Rektor Uniwersytetu w Białymstoku, Miasto Białystok, Restauracja Kwestia Czasu. Organizatorami konkursu są Klub Humanistów przy Instytucie Filologii Polskiej oraz Stowarzyszenie Schola Humana.

Tegoroczna gala rozdania nagród została poprzedzona uroczystym nadaniem imienia Anny Markowej skwerowi przyległemu do posesji UwB przy Placu Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, gdzie swoje siedziby mają Wydział Filologiczny oraz Wydział Historyczno-Socjologiczny. Jest to teren łączący ul. K. Kalinowskiego z ul. Świętego Mikołaja. Odsłonięcia tablicy z nazwą skweru dokonali Tadeusz Truskolaski, prezydent Miasta Białegostoku oraz prof. dr hab. Jarosław Ławski, dziekan Wydziału Filologicznego. W uroczystości udział wziął także prof. dr hab. Wojciech Śleszyński, prorektor ds. kształcenia Uniwersytetu w Białymstoku.