Finał XVI edycji Regionalnego Konkursu Informatycznego

Data wydarzenia 31-03-2016
Corocznie, począwszy od roku szkolnego 2000/2001, Instytut Informatyki UwB organizuje dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Regionalny Konkurs Informatyczny.

Celem konkursu jest szerzenie wiedzy informatycznej oraz umiejętności korzystania z narzędzi współczesnej technologii informatycznej.

Do I etapu (internetowego) zarejestrowało się 72 uczestników.

Przez 5 kolejnych poniedziałków począwszy od 22 lutego na stronie internetowej konkursu umieszczane były kolejne zadania z algorytmiki, systemów operacyjnych i baz danych. Za zadania można było uzyskać 25 punktów, po 5 za każde zadanie.

Do II etapu (finału) zostali zakwalifikowani uczestnicy, którzy zdobyli co najmniej 13 punktów.

Finał konkursu odbędzie się w sobotę 9 kwietnia 2016 r. w budynku Instytutu Informatyki Uniwersytetu w Białymstoku, ul. Ciołkowskiego 1M (Kampus UwB).