Fizyka i medycyna idą w parze

Data wydarzenia 14-07-2016
Są już praktyki w Białostockim Centrum Onkologii, wspólne prace badawcze z Kliniką Nefrologii Dziecięcego Szpitala Klinicznego, a w planach – współpraca z kolejnymi podmiotami rynku ochrony zdrowia. Fizyka medyczna, jedna ze specjalności na Wydziale Fizyki UwB, oferuje studentom coraz więcej możliwości rozwoju zawodowego i naukowego. Studenci i absolwenci bardzo to doceniają.

Łukasz Łabieniec jest studentem I roku fizyki medycznej na studiach magisterskich. Przez ostatnie 2 lata pod kierunkiem prof. Krzysztofa Szymańskiego pracował przy konstruowaniu urządzenia, które pomoże lekarzom w wykrywaniu u pacjentów skłonności do kamicy nerkowej.

- To było znakomite doświadczenie. Uzmysłowiło mi, do czego może być wykorzystywana fizyka, jak różne są możliwości jej zastosowania. Spędziłem sporo czasu na szpitalnym oddziale i na własne oczy przekonałem się, jak ogromną rolę w leczeniu odgrywa technologia. I że niemal wszystkie przyrządy wykorzystywane np. w diagnostyce można poprawić, ulepszyć i to jest właśnie zadanie dla fizyków. Cieszę się, że miałem udział w takich pracach – mówi Łukasz Łabieniec. - Dodatkowe korzyści to zebrany materiał na publikację naukową. No i kontakty w klinice – poznałem ludzi pełnych pasji, którzy rozumieją znaczenie fizyki w medycynie. Może kiedyś będę mógł pracować z nimi na stałe?

Ten projekt to efekt współpracy Wydziału Fizyki z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku. Fizycy z UwB i lekarze nefrolodzy z podległego uczelni medycznej szpitala dziecięcego prowadzili wspólne badania. Skonstruowane przez nich urządzenie zostanie zgłoszone do opatentowania.

- Nasz wniosek patentowy jest jeszcze w opracowaniu, więc nie mogę mówić o szczegółach. Mam nadzieję, że wynalazek przyczyni się do zapobiegania i leczenia kamicy nerkowej – wyjaśnia prof. Krzysztof Szymański z Wydziału Fizyki UwB. – Z mojego punktu widzenia praca nad nim była wartościowa także dlatego, że mogliśmy zaangażować w nią naszych studentów, którzy zobaczyli, że wiedza zdobyta na uczelni może być wykorzystana w praktyce.

Od 7 lat przy kształceniu studentów wydział współpracuje z Białostockim Centrum Onkologii. Pracownicy Centrum prowadzą zajęcia, żacy mają tam praktyki i staże. Właśnie tak swoją współpracę z BCO rozpoczął Kamil Szczecina, absolwent fizyki medycznej.

- Do centrum przychodziłem na zajęcia specjalnościowe. Poznawaliśmy w praktyce diagnostykę obrazową, radioterapię, ochronę radiologiczną. Gdy przed rokiem Centrum szukało pracownika - złożyłem aplikację i zostałem przyjęty. Na pewno przy zatrudnieniu liczył się fakt, że personel BCO znał już moje możliwości, wiedział jakie mam doświadczenie. Fizyka medyczna to był dobry wybór także dlatego, że to ciekawe studia – ta specjalność łączy wiedzę z fizyki z elementami biologii, chemii, programowania komputerowego i rzecz jasna medycyny – opowiada Kamil Szczecina. Do tej pory studenci fizyki medycznej współpracowali z pracownikami BCO przede wszystkim przy ustalaniu dawek promieniowania nieobejmowanych standardowymi planami leczenia radioterapią. Teraz lekarze wspólnie z fizykami z UwB opracowali kolejne zagadnienia, nad którymi będą razem pracować. Chodzi m.in. o stosowanie radioterapii u pacjentów ze stymulatorami serca, niektórymi rodzajami implantów i endoprotez. - W takich przypadkach planowanie leczenia wymaga uwzględniania dodatkowych aspektów: parametrów fizycznych materiałów, z których wykonane są implanty czy stymulatory, tego jak wpływa na nie promieniowanie. Będziemy razem rozwiązywać te problemy. Być może uda nam się pozyskać na to pieniądze z NCBR - wniosek grantowy już złożyliśmy. Dzięki dofinansowaniu potrzebne badania można by przyspieszyć i zintensyfikować – zapowiada prof. Krzysztof Szymański z Wydziału Fizyki UwB. Dzięki współpracy z BCO absolwenci fizyki medycznej są przygotowani np. do obsługi urządzeń RTG, które są dziś na wyposażeniu niemal każdej placówki medycznej. Po zaliczeniu przedmiotów dotyczących promieniowania i związanych z nim zagrożeń, mogą przystąpić do egzaminu na inspektora ochrony radiologicznej bez żadnych dodatkowych szkoleń. Fizyka medyczna to jedyne na białostockich wydziałach UwB studia o profilu praktycznym, a nie ogólnoakademickim. Do tej pory kierunek fizyka z tą specjalnością ukończyło 25 licencjatów. 9 osób uzyskało tytuł zawodowy magistra. Kolejne obrony – wkrótce.