Fizyka na Uniwersytecie w Białymstoku ma najwyższą kategorię naukową

Data wydarzenia 30-05-2018

Wydział Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku ponownie z kategorią naukową „A”. To trzecia jednostka UwB (obok Wydziału Filologicznego i Wydziału Prawa), która posiada najwyższą ocenę Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych.

KEJN dokonuje tzw. parametryzacji jednostek naukowych co 4 lata. Ocenia ich osiągnięcia naukowe, potencjał i efekty działalności naukowej. Wyniki ostatniej takiej oceny zostały ogłoszone jesienią 2017 r. Wydział Fizyki otrzymał wówczas kategorię „B”, jednak władze jednostki odwołały się od tego wyniku. I jak się okazało była to słuszna decyzja. Po ponownym przeanalizowaniu danych dotyczących działalności naukowej wydziału i jego pracowników kategoria „A” została przywrócona.

Kadra Wydziału Fizyki UwB ma na koncie wiele sukcesów badawczych – w ostatnich latach należą do nich m.in. metoda tzw. zimnego ultraszybkiego zapisu fotomagnetycznego (opisana w Nature) czy udział w detekcji fal grawitacyjnych.

Także studia na Wydziale Fizyki są dobrze oceniane – w najnowszym rankingu kierunków przygotowanym przez Fundację PERSPEKTYWY znalazły się na 8 miejscu w Polsce, wyprzedzając fizykę na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, Uniwersytecie Gdańskim czy Uniwersytecie Szczecińskim.