Fizyka ponad granicami. Studenci z Grodna odbyli staż na Wydziale Fizyki UwB

Data wydarzenia 02-06-2016

9 studentów Wydziału Fizyczno-Technicznego Uniwersytetu im. J. Kupały w Grodnie (Białoruś) uczestniczyło w kilkudniowym stażu na Wydziale Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku. To jeden z efektów współpracy białostockiej i grodzieńskiej uczelni. 

Głównym celem pobytu było zaliczenie specjalnie zorganizowanych zajęć „Komputerowe techniki pomiarowe”. Studenci z Grodna zapoznali się z komputerowymi zestawami pomiarowymi w laboratorium „LabFiz” oraz wykonywali ćwiczenia laboratoryjne z zakresu fizyki medycznej. W programie stażu znalazło się również zwiedzanie pozostałych laboratoriów naukowych Wydziału Fizyki oraz wizyta w Uniwersyteckim Centrum Przyrodniczym im. prof. A. Myrchy.

Organizatorem stażu, opiekunem studentów oraz osobą prowadzącą zajęcia był prof. Andrzej Stupakiewicz, któremu pomagał mgr Wojciech Dobrogowski. Pobyt studentów z Grodna w stolicy Podlasia sfinansował Uniwersytet w Białymstoku.

Uniwersytety - białostocki i grodzieński – współpracują od blisko 20 lat. Pierwszą umowę w tej sprawie zawarły z białoruskim partnerem jeszcze władze Filii Uniwersytetu Warszawskiego. W ostatnich miesiącach współpraca została zintensyfikowana: w grudniu władze białoruskiej uczelni gościły na UwB, w kwietniu przedstawiciele władz rektorskich i dziekańskich Uniwersytetu w Białymstoku gościli na Grodzieńskim Uniwersytecie Państwowym im. Janki Kupały. Rozmowy dotyczyły przede wszystkim nowych form współpracy między uczelniami.

Relację ze stażu można znaleźć także na stronie Uniwersytetu w Grodnie: http://www.ftf.grsu.by/284-studenty-fiziko-tekhnicheskogo-fakulteta-proshli-stazhirovku-na-fizicheskom-fakultete-universiteta-v-belostoke.html