"Fizyka w Gwiezdnych Wojnach". Wykład na Wydziale Fizyki 

Data wydarzenia 11-01-2020

Białostocki Oddział Polskiego Towarzystwa Fizycznego oraz Wydział Fizyki zapraszają do wzięcia udziału w wykładzie dr. Witolda Zawadzkiego pt. "Fizyka w Gwiezdnych Wojnach".

Termin: 11 stycznia 2020 r., godz. 11:00
Miejsce: Wydział Fizyki UwB, sala 2011

Fantastyczny świat przedstawiony w "Gwiezdnych Wojnach" jest pełen niezwykłych technologii i urządzeń, o których dzisiaj można tylko pomarzyć: unoszące się w powietrzu pojazdy, podróże w hiperprzestrzeni, miecze świetlne, supermocne lasery. Wiele z tych koncepcji uznaje się obecnie za sprzeczne z prawami fizyki. Niektóre natomiast, choć dzisiaj niewykonalne, wydają się możliwe do realizacji. Podczas wykładu prowadzący dokona analizy świata "Gwiezdnych Wojen" pod kątem zgodności z prawami fizyki.

Wstęp wolny.


Dr Witold Zawadzki – pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ, popularyzator i dydaktyk fizyki. W Zakładzie Fotoniki w Instytucie Fizyki UJ zajmuje się plazmą oraz ultraszybką spektroskopią laserową. Jak sam mówi, w pracy "strzela z lasera w plazmę". Jego zainteresowania badawcze obejmują optykę atomową, fotonikę i technikę laserową. Angażuje się również w popularyzację fizyki (wykłady popularnonaukowe, warsztaty przyrodnicze, organizuje Konkurs Fizyczny "Lwiątko"). Jest współredaktorem czasopism "Foton" i "Neutrino". Poza tym interesuje się lotnictwem cywilnym i awioniką.