Fundacja na rzecz Nauki Polskiej zaprezentowała w Białymstoku założenia nowego programu grantowego

Data wydarzenia 28-05-2018

TEAM–Net - tak brzmi robocza nazwa nowego programu, jaki będzie realizowany przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Jego założenia przedstawiciele FNP zaprezentowali dziś (28.05.2018) podczas spotkania na Uniwersytecie w Białymstoku.

Nowy program będzie kontynuacją działania 4.4. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, a więc będzie finansowany ze środków strukturalnych. Wspierane będą projekty, w których przewidziano realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych lub tylko prac rozwojowych.

Jak przekonywał Prof. Maciej Żylicz, prezes FNP, Fundacja nadal będzie wspierać mobilność i rozwój kadry (tak jak w dotychczasowych programach TEAM, HOMING czy POWROTY), ale dodatkowo nowy program ma przyczynić się do wzmocnienia ponadregionalnej współpracy jednostek naukowych.

Zgodnie z założeniami, wnioskodawcami w TEAM–Net mają być konsorcja złożone z 3-6 jednostek, reprezentujących co najmniej 2 dziedziny nauki (zgodnie z obecnym wykazem obszarów, dziedzin i dyscyplin). Co ważne, preferowane będą grupy podmiotów z min. 2 województw. Przedstawiciele FNP liczą, że dzięki takim zapisom uda się przełamać grantową dominację instytucji naukowych skupionych w największych aglomeracjach, a szansę na udział w projektach zyskają też jednostki, które nie posiadają jeszcze wystarczającego doświadczenia czy dokonań, by samodzielnie starać się o duże granty.

W każdym konsorcjum będzie musiała być min. 1 lub 2 jednostki z kategorią „A” (lub „A+”) – w zależności od liczby członków konsorcjum. W każdym zespole badawczym skupionym w konsorcjum przewiduje się zaangażowanie co najmniej 3 osób będących studentami, doktorantami lub młodymi doktorami. Znaczna część kadry zaangażowanej w projekcie ma być wyłaniana w drodze konkursów. Duży nacisk przy ocenie wniosków ma być położony na kryteria horyzontalne (zrównoważony rozwój, równość szans kobiet i mężczyzn, niedyskryminacja).

Jak zapowiedzieli przedstawiciele Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, ogłoszenie konkursu planowane jest w sierpniu 2018 r. Wtedy też będzie znana dokumentacja konkursowa określająca szczegółowe wymogi konkursowe i warunki realizacji projektów. Składanie wniosków przewidziane jest na październik.       

W spotkaniu, które odbyło się w auli Wydziału Matematyki i Informatyki UwB, wzięli udział głównie pracownicy Uniwersytetu w Białymstoku, m.in. prof. Izabela Święcicka, prorektor ds. nauki, ale też przedstawiciele Politechniki Białostockiej oraz Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.