"Gdzie nauka spotyka się z biznesem" - konferencja w ramach projektu "Inkubator Innowacyjności +"

Data wydarzenia 07-12-2017

Zapraszamy wszystkich, którzy są zainteresowani powstawaniem, rozwojem i wdrażaniem innowacyjnych projektów do udziału w konferencji  "Gdzie nauka spotyka się z biznesem". Odbędzie się ona 12 grudnia 2017 r. w Centrum Badań Innowacyjnych UMB.

Jest to pierwsza konferencja w ramach białostockiego projektu "Inkubator Innowacyjności +" współorganizowana przez Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej sp. z o.o., Uniwersytet Medyczny w Białymstoku oraz Uniwersytet w Białymstoku. 

Spotkanie jest dla środowiska nauki, przemysłu i finansów okazją do wzajemnego poznania się. To możliwość zaprezentowania swoich projektów oraz zorientowania się, co dzieje się u innych. Poruszone będą tematy współpracy i opracowywania przez przedsiębiorców i naukowców wspólnych projektów. Będzie też można dowiedzieć się, jak i skąd pozyskać na nie finansowanie. 

Program (do pobrania)