Godziny rektorskie, dzień rektorski

Data wydarzenia 23-05-2018

Na wniosek Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu w Białymstoku na podstawie § 13 ust. 4 Regulaminu studiów Uniwersytetu w Białymstoku, w związku z organizowanymi przez Samorządy Uczelni Wyższych w Białymstoku Juwenaliami, rektor UwB prof. Robert Ciborowski ogłasza godziny rektorskie w dniach 23 i 24 maja 2018 r. od godziny 15.00 oraz dzień rektorski 25 maja 2018 r.  

Nie dotyczy Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie.