Godziny Rektorskie!!!

Data wydarzenia 24-10-2018

Na wniosek Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu w Białymstoku na podstawie § 13 ust. 4 Regulaminu studiów Uniwersytetu w Białymstoku, rektor UwB prof. Robert Ciborowski ogłasza godziny rektorskie w dniu 31.10.2018 r. od godziny 13.00. 

Nie dotyczy Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie.