Goście zagraniczni w Gugnach

Data wydarzenia 19-09-2016
W dniach 14-16 września 2016 r. w Stacji Terenowej Instytutu Biologii w Gugnach gościli uczestnicy międzynarodowej konferencji  „Advances in the Biology of Shrews” zorganizowanej przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Instytut Biologii UwB.  Naukowcy z Czech, Hiszpanii, Holandii, Japonii, Niemiec, Polski, Portugalii, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii podziwiali przyrodę Biebrzańskiego Parku Narodowego.  W okolicy leśniczówki Barwik obserwowali bukowisko  łosi i rykowisko jeleni oraz jesienne przeloty żurawi w okolicach wsi Brzostowo i Burzyn.