Grant Erasmus+ KA107 dla Uniwersytetu w Białymstoku

 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu Erasmus+ w Polsce, w drodze konkursu, po raz 6., przyznała Uniwersytetowi w Białymstoku grant Erasmus + KA107 w wysokości 184 445,00  na realizację działań związanych z wymianą mobilnościową studentów i pracowników UwB z krajami partnerskimi z całego świata.

Realizacja projektu przewidziana na lata 2020 – 2023 będzie obejmowała wymianę z uczelniami z 20 krajów: Armenii, Białorusi, Gruzji, Rosji, Chile, Ekwadoru, Japonii, Kanady, Kosowa, Kirgistanu, Tajlandii, USA, Ukrainy, Uzbekistanu, Wietnamu, Azerbejdżanu, Bośni i Hercegowiny, Kolumbii, Korei Płd., Maroka. W ramach przyznanych 82 miejsc dofinansowane będą mobilności nauczycieli na prowadzenie zajęć (STA), pracowników na szkolenia (STT), studentów na studia (SMS) i doktorantów na praktyki (SMP).

Uczestnicy projektu otrzymają stypendium, które obejmuje wsparcie indywidualne na każdy dzień pobytu za granicą i koszty podróży. Przyznany grant jest kolejnym krokiem milowym w umiędzynarodowieniu UwB i rozwoju współpracy z ponad 35 uniwersytetami z różnych regionów świata.