Harmonogram czynności w postępowaniach dotyczących przyznawania świadczeń na rok akademicki 2020/2021

 

Zapraszamy do zapozniania się z komunikatem nr 34 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku w sprawie szczegółowego harmonogramu czynności w postępowaniach dotyczących przyznawania świadczeń na rok akademicki 2020/2021:

 

 

 

Termin

Czynności postępowania:

od 19.10.2020 r.

godz. 00:01

Uruchomienie      generowania      wniosków      stypendialnych w USOSweb UwB o stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogę.

od 22.10.2020 r.

Uruchomienie        generowania        wniosków       stypendialnych w USOSweb UwB o stypendium rektora.

2.11.2020 r.

godz. 23:59

Zamknięcie czynności elektronicznego generowania  wniosków w Usosweb UwB.

3.11.2020 r.

godz.14.30

Ostatni dzień przyjmowania dokumentów w wersji papierowej przez  dziekanaty  wydziałów,  sekretariaty   instytutów   i   filii w sposób wskazany przez dziekana/dyrektora oraz Sekcję – Centrum Wsparcia Studentów i Doktorantów Niepełnosprawnych w wersji papierowej.

do 6.11.2020 r.

Sporządzenie przez zespoły komisji stypendialnej wykazów określających liczbę studentów w danej jednostce uprawnionych do otrzymania określonych form świadczeń w danym roku akademickim.

do 13.11.2020 r.

Zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej UwB Komunikatu Rektora w sprawie wysokości dochodu na osobę     w rodzinie studenta uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne, wysokości stawek stypendiów, zwiększenia stypendium oraz zapomogi w roku akademickim 2020/2021.

do 30.11.2020 r.

Sporządzanie decyzji administracyjnych przez poszczególne zespoły komisji stypendialnej, doręczenie decyzji studentom oraz wykonanie   przelewów    na indywidualne rachunki bankowe studentów.

 


Pobierz komunikat w PDF