Historycy z UwB we władzach Polskiego Towarzystwa Historycznego

Pracownicy Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku zostali wybrani do władz naczelnych Polskiego Towarzystwa Historycznego na kadencję 2022-2025. Funkcję wiceprezesa ds. naukowych, już po raz trzeci, obejmie prof. dr hab. Cezary Kuklo. Na stanowisko zastępcy sekretarza generalnego PTH wybrany został dr Wojciech Walczak, a na przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej – dr hab. Karol Łopatecki, prof. UwB. W skład Sądu Koleżeńskiego PTH został natomiast wybrany mgr Paweł Niziołek - słuchacz III roku Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych UwB.

Wybory odbyły się 17 września br. podczas Walnego Zgromadzenia Delegatów, które jest najwyższą władzą Polskiego Towarzystwa Historycznego. W obradach wzięło udział ponad 150 historyków z całego kraju. Białostockie środowisko reprezentowało 8 delegatów. Zaprezentowali oni także program naukowy i imprez towarzyszących XXI Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich, który odbędzie się w Białymstoku we wrześniu 2024 r.