Holenderscy studenci w gościnie na UwB. Badają biebrzańską przyrodę

Data wydarzenia 23-05-2016
Przemierzają biebrzańskie bagna i obserwują nowe dla siebie gatunki zwierząt i roślin. Studenci z holenderskiego Van Hall Larenstein University of Applied Sciences przyjechali do stacji terenowej Uniwersytetu w Białymstoku w Gugnach.
 
Młodzi Holendrzy przyjechali na zajęcia terenowe, w trakcie których zapoznają się z cennymi środowiskami przyrodniczymi, bogactwem fauny i flory oraz z formami i sposobami ochrony przyrody na Podlasiu. Spotykają się też ze studentami i kadrą Instytutu Biologii UwB. Z dr. hab. Marcinem Sielezniewem mają seminarium na temat ekologii motyli myrmekofilnych (motyli, których gąsienice rozwijają się w gniazdach mrówek) w dolinie Biebrzy. Natomiast studenci z Koła Naukowego Biologów zaprezentowali im zagadnienia dotyczące ochrony płazów.
 
Holenderscy studenci towarzyszyli też białostockim żakom w monitoringu śmiertelności płazów i gadów na Carskiej Drodze w Biebrzańskim Parku Narodowym.
 
Wizyta zaczęła się 15 maja i potrwa do 26 maja. Do Polski przyjechało w sumie ponad 30 studentów z Holandii. Po przyjeździe na Podlasie podzielili się na dwie grupy. Jedna została w Gugnach, druga udała się do Białowieży. Po pięciu dniach grupy wymieniły się. Każda z nich jest pod opieką trzech nauczycieli akademickich.
 
W tym roku przypada „jubileuszowa”, bo dziesiąta naukowa wizyta Holendrów w Polsce, a dziewiąta w Stacji Terenowej Instytutu Biologii UwB w Gugnach.