II edycja projektu „Start-Up Academy” na UwB

Data wydarzenia 09-09-2019

Uniwersytet w Białymstoku wraz z Fundacją Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych zaprasza uczniów klas 5, 6, 7, 8 szkół podstawowych z województwa podlaskiego do udziału w II edycji projektu „Start-Up Academy”.

Celem oferowanych zajęć jest rozwój kompetencji i umiejętności uniwersalnych, niezbędnych na rynku pracy, takich jak: kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów czy umiejętność pracy zespołowej uczniów szkół podstawowych.

Zajęcia będą odbywały się na Wydziale Ekonomii i Zarządzania UwB. Wśród prowadzących znajdą się dydaktycy Uniwersytetu w Białymstoku posiadający co najmniej stopień doktora z Wydziałów: Ekonomii i Zarządzania, Historyczno-Socjologicznego oraz wykwalifikowani trenerzy i przedsiębiorcy.

Przygotowana ścieżka edukacyjna będzie polegała na realizacji 3 modułów:

  • W ramach modułu 1. „Współpracuję – myślę – rozwiązuję” uczestnicy wezmą udział w warsztatach z zakresu myślenia krytycznego, rozwiązywania problemów i pracy w grupach.
  • W ramach modułu 2. „ABC Przedsiębiorczości” uczestnicy skorzystają z szeregu warsztatów i zajęć z zakresu ekonomii, przedsiębiorczości, marketingu i zarządzania, a także z jednodniowego wyjazdu do Warszawy, gdzie podczas spotkania z przedsiębiorcami prowadzącymi własne start-upy poznają realną sferę gospodarki.
  • W ramach modułu 3. „Mój własny start-up. Od pomysłu do wdrożenia” uczestnicy wezmą udział
    w unikatowych warsztatach z zakresu metodyki tworzenia innowacji – Design Thinking, a także pracując w grupach 12 osobowych, pod okiem Mentorów Biznesu, stworzą własny start-up.

Na koniec zajęć warsztatowych modułu 3. zorganizowana zostanie Gala start-upów, gdzie uczniowie zaprezentują swoje pomysły na start-upy przed Przedstawicielami Biznesu, Inwestorami, Ekspertami z zakresu innowacji. Wyłoniony i nagrodzony zostanie najbardziej innowacyjny pomysł.

W ramach projektu dodatkowo zrealizowany zostanie cykl zajęć warsztatowych dla rodziców „O wspieraniu talentów i zdolności dzieci” z zakresu rozwijania kompetencji wychowawczych i społecznych.

Wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału w projekcie zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej projektu.

Rekrutacja będzie trwała od 9 września do 31 października 2019 roku.


W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu

Uniwersytet w Białymstoku
Wydział Ekonomii i Zarządzania
Warszawska 63, 15-062 Białystok, Pokój nr 221,
kom. 789 172 424, 666 722 977