II Ogólnouczelniane Seminarium nt. jakości kształcenia w UwB pt. „Absolwenci UwB na rynku pracy”

Data wydarzenia 15-04-2019

12 kwietnia 2019 r. w siedzibie rektoratu Uniwersytu w Białymstoku odbyło się II Ogólnouczelniane Seminarium nt. jakości kształcenia w UwB pt. „Absolwenci UwB na rynku pracy”.

Seminarium otworzył prorektor ds. studenckich dr hab. Jerzy Halicki, prof. UwB. Zaproszonymi gośćmi byli wykładowcy pracujący na uczelni, a także pracodawcy, którzy zatrudniają absolwentów Uniwersytetu w Białymstoku. Na sali nie zabrakło także przedstawicieli studentów. Wydarzenie składało się z trzech paneli: perspektywa pracodawców, perspektywa instytucji rynku pracy, perspektywa wykładowców i absolwentów. Na każdym z paneli przewidziano od dwóch do trzech wystąpień. Po prelekcji odbyła się dyskusja i wymiana informacji między prelegentami a uczestnikami.

Celem seminarium był rozwój współpracy Uniwersytetu w Białymstoku z pracodawcami na lokalnym rynku pracy,  a także zaprezentowanie sylwetki absolwenta UwB. Pracodawcy mieli możliwość wypowiedzenia się na temat atutów, a także braków, które dostrzegają u absolwentów UwB. Wykładowcy zaprezentowali zmiany w procesie dydaktycznym, które mają na celu podnoszenie kwalifikacji studentów, czyli przyszłych pracowników. Zostały także przedstawione wyniki badania prowadzonego przez Biuro Karier Uniwersytetu w Białymstoku wśród pracodawców, którzy zatrudniają absolwentów UwB.

Organizatorem wydarzenia było Biuro Karier UwB oraz Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia UwB.