II Polsko-Ukraińska Szkoła Prawa

Data wydarzenia 19-09-2018

W dniach 10-14.09.2018 r. w Odeskim Regionalnym Instytucie Administracji Publicznej - Ukraińska Akademia Administracji Publicznej przy Prezydencie Ukrainy, odbyła się druga edycja Polsko-Ukraińskiej Szkoły Prawa.

W szkole wzięli udział studenci Wydziału Prawa i Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Wydziału Filologicznego. Zajęcia, prowadzone przez ukraińskich wykładowców, poświęcone były systemowi prawnemu Ukrainy, funkcjonowaniu demokracji bezpośredniej, przeprowadzanych w tym kraju reform, roli organizacji pozarządowych i in.

Oprócz zajęć merytorycznych, uczelnia partnerska zapewniła uczestnikom szkoły bogaty program o charakterze kulturalnym. Kierownictwo szkoły ze strony ukraińskiej sprawuje dr Julia Jewstiunina, natomiast ze strony polskiej dr hab. Jarosław Matwiejuk, pełnomocnik rektora ds. współpracy z uniwersytetami Europy Wschodniej. Sekretarzem szkoły jest mgr Piotr Białas (Dział Współpracy Międzynarodowej).

Kolejna edycja szkoły planowana jest wiosną 2019 r., kiedy to Uniwersytet w Białymstoku będzie gościł grupę ukraińskich wykładowców i studentów.