II Polsko-Ukraińska Szkoła Prawa

Data wydarzenia 04-06-2018

Uniwersytet w Białymstoku wspólnie z uczelnią partnerską - Ukraińską Akademią Administracji Publicznej przy Prezydencie Ukrainy, zapraszają studentów UwB, studiów I, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, do wzięcia udziału w II Polsko - Ukraińskiej Szkole Prawa.

Szkoła odbędzie się w Regionalnym Instytucie Administracji Publicznej UAAP w Odessie w dniach 8-16 września 2018 r. Szkoła będzie poświęcona szeroko rozumianemu ustrojowi prawnemu Ukrainy.

Kierownikami Szkoły są: dr Jarosław Matwiejuk, pełnomocnik rektora ds. współpracy z uniwersytetami Europy Wschodniej oraz dr Julia Jewstiunina, dziekan Wydziału Zarządzana i Technologii w Biznesie UAAP.

Zajęcia będą prowadzone przez wykładowców UAAP w języku rosyjskim. Udział w Szkole dla studentów UwB jest bezpłatny. Uczelnia partnerska zapewnia uczestnikom zakwaterowanie i wyżywienie. Koszty podróży oraz ubezpieczenia studenci ponoszą we własnym zakresie.

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do sekretarza Szkoły mgr. Piotra Białasa, Dział Współpracy Międzynarodowej, drogą mailową na adres: p.bialas@uwb.edu.pl, w dniach 4-8.06.2018 r.

O kwalifikacji do udziału w Szkole decyduje kolejność zgłoszeń, z tym że pierwszeństwo w rekrutacji mają studenci, którzy byli zaangażowani w organizację I edycji Szkoły, która odbyła się w Białymstoku. Liczba miejsc jest ograniczona.