III Białostockie Kolokwium Cywilistyczne

Data wydarzenia 04-01-2017

13 stycznia na Wydziale Prawa UwB odbędzie się III Białostockie Kolokwium Cywilistyczne
„Pochodzenie dziecka a jego tożsamość”.

Organizator, Katedra Prawa Cywilnego Wydziału Prawa UwB, zaproszenie na kolokwium kieruje przede wszystkim do naukowców oraz ekspertów i praktyków, którzy zajmują się sytuacją prawną dziecka. Pomysł organizowania cyklicznych, corocznych spotkań, które stanowić też mają forum współpracy z innymi ośrodkami akademickimi oraz przedstawicielami praktyki prawniczej, inspirowany był podobnymi inicjatywami realizowanymi przez Uniwersytet Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

- Chcemy, aby Białostockie Kolokwia Cywilistyczne poświęcane zawsze określonemu, podstawowemu tematowi, stały się okazją do dyskusji prawników teoretyków i praktyków nad aktualnymi problemami poznania i stosowania prawa prywatnego – wyjaśnia dr hab. Katarzyna Bagan-Kurluta, prof. UwB, kierownik Zakładu Prawa Międzynarodowego Prywatnego Wydziału Prawa UwB. - W ten sposób pragniemy stworzyć przyczynek do debaty nad obecnym stanem prawa w Polsce i w Europie.

Kolokwium odbędzie się  13 stycznia 2017 r. w gmachu Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku przy ul. A. Mickiewicza 1, o godz. 11.00 w sali Rady Wydziału.

Szczegółowy program dostępny jest pod linkiem http://www.prawo.uwb.edu.pl/prawo_new/news.php?n=2270