Inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018

Data wydarzenia 19-09-2017

Rektor i Senat Uniwersytetu w Białymstoku mają zaszczyt zaprosić na Inaugurację Roku Akademickiego 2017/2018, która odbędzie się 10 października 2017 r. o godz. 12.00 w Auli Wydziału Prawa ul. Mickiewicza 1.

Program uroczystości:

 • Hymn państwowy
 • Otwarcie, powitanie Gości
 • Wystąpienie Rektora dr. hab. Roberta Ciborowskiego, prof. UwB
 • Wystąpienie prof. Aleksandra Bobki, Sekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Wręczenie dyplomów honorowych
 • Wręczenie Nagrody Santander Universidades
 • Immatrykulacja studentów i doktorantów
 • Uroczyste wykonanie Gaude Mater Polonia
 • Wręczenie Medalu Uniwersytetu w Białymstoku i nadanie tytułu Zasłużony dla Uniwersytetu
 • Wystąpienia przedstawicieli Samorządu Studenckiego i Samorządu Doktorantów
 • Wykład inauguracyjny prof. Bogusława Śliwerskiego "Edukacja (w) demokracji"
 • Uroczyste wykonanie Gaudeamus