Inauguracja roku akademickiego 2022/2023

Rektor i Senat Uniwersytetu w Białymstoku mają zaszczyt zaprosić na Inaugurację Roku Akademickiego 2022/2023, która odbędzie się 10 października 2022 r. o godz. 12.00 w Auli Wydziału Nauk o Edukacji przy ul. Świerkowej 20 w Białymstoku.

Program uroczystości:

  • Hymn państwowy
  • Otwarcie, powitanie Gości
  • Wystąpienie Rektora prof. dr. hab. Roberta W. Ciborowskiego
  • Immatrykulacja studentów i doktorantów
  • Gaude Mater Polonia

  • Wręczenie Medalu Uniwersytetu w Białymstoku i nadanie tytułu Zasłużony dla Uniwersytetu
  • Wystąpienia przedstawicieli Samorządu Studenckiego i Samorządu Doktorantów
  • Wykład inauguracyjny dr hab. Katarzyny Kłosińskiej, prof. ucz. Uniwersytet Warszawski, przewodnicząca Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN, „Norma językowa w społeczeństwie sieci”
  • Gaudeamus
  • Spotkanie koktajlowe

Grafika z programem uroczystości