„innoSHARE’2018 on the road”

Data wydarzenia 19-03-2018

15 marca 2018 r. w Uniwersyteckim Centrum Kultury w kampusie Uniwersytetu w Białymstoku obyło się „innoSHARE’2018 on the road”, które wspólnie z Fundacją Polska Innowacyjna zorganizowała Fundacja Technotalenty. ,,innoSHARE” to ogólnopolski kongres mający na celu integrację środowisk, które przyczyniają się do rozwoju i komercjalizacji  polskich technologii powstających na uczelniach i w firmach. "innoSHARE" integruje też polskich naukowców i wybitnych polskich przedsiębiorców działających za granicą, którzy chcą promować i wspierać polskie technologie na świecie. „innoSHARE’2018 on the road”  to seria wydarzeń towarzyszących ogólnopolskiego kongresu, które odbywają się w wybranych miastach, w tym w Białymstoku.

W spotkaniu uczestniczyli Maciej Żywno - wicemarszałek województwa wodlaskiego, prof. dr hab. Robert Ciborowski - rektor Uniwersytetu w Białymstoku oraz wielu przedstawicieli świata nauki i biznesu.

Na czwartkowym "innoSHARE’18" zostały poruszone różne tematy w formie paneli dyskusyjnych, wywiadów oraz krótkich prezentacji:

  • Jakie są bariery systemowe, które utrudniają środowisku akademickiemu współpracę z biznesem?
  • Jak skutecznie tworzyć startupy i spin-offy z nauki oraz badań?
  • Jak naukowiec i inwestor mogą wspólnie skomercjalizować oraz internacjonalizować projekty badawczo-rozwojowe?
  • Jak globalnie i nie wydając pieniędzy można promować swoje badania, startup i technologie?

Podczas pierwszego panelu ekspertów została podkreślona potrzeba wprowadzenia na uczelniach nowego, dodatkowego modelu kariery dla naukowców, którzy chcą realizować projekty badawczo-rozwojowe z przemysłem. W tej chwili takiej ścieżki rozwoju pracownika uczelni nie ma. Jest ścieżka dydaktyczna lub naukowa, ale ta druga jako wskaźnik sukcesu bierze pod uwagę punkty za publikacje i to, czy naukowiec zdobywa w założonym czasie stopnie i tytuły naukowe.

Drugi panel ekspertów skupiał się głównie na tematach dotyczących pozyskiwania środków na realizację projektów B+R. Uczestnikami tego panelu byli przedstawiciele funduszy inwestycyjnych, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego oraz NCBiR.

Przed spotkaniem, na Wydziale Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku, zostały zorganizowane warsztaty pt. "Czy warto myśleć, jak projektant? Rzecz o kreatywności i Design Thinking".

Partnerami wydarzenia byli m.in. Województwo Podlaskie, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Politechnika Białostocka, Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej oraz AskWhy.pl.