Jądrowe opcje dla polskiej transformacji energetycznej. Wydział Fizyki UwB zaprasza na ciekawe konwersatorium

Data wydarzenia 15-03-2022

O rozwoju reaktorów jądrowych i opcjach dla polskiej transformacji energetycznej będzie mówił na Wydziale Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku prof. Wacław Gudowski z Narodowego Centrum Badań Jądrowych. Spotkanie odbędzie się 15 marca 2022 r. o godz. 13.15 i będzie miało formułę hybrydową – zainteresowani spoza wydziału będą mogli dołączyć do niego online.

Jak przypominają organizatorzy konwersatorium, w 2021 roku minęło 20 lat od powstania Międzynarodowego Forum Reaktorów 4 Generacji (GIF), które rozpoczęło swoją działalność 16 czerwca 2001. To międzynarodowe przedsięwzięcie oparte na przedkomercyjnej, otwartej współpracy, ma za zadanie prowadzenie prac badawczo-rozwojowych niezbędnych do ustalenia wykonalności i znalezienia nowoczesnych i optymalnych rozwiązań dla cywilnego wykorzystania energii jądrowej. Program, struktura organizacyjna i główne osiągnięcia i słabości GIF-u będą tematem pierwszej części seminarium.

Następnie prof. Wacław Gudowski, zaprezentuje i krótko oceni nowoczesne reaktory nienależące oficjalnie do czwartej generacji. Omówiony zostanie także reaktor wysokotemperaturowy HTGR, chłodzony gazem szlachetnym, przedstawione również zostaną perspektywy wykorzystania paliwa reaktora HTGR opartego na cząstkach TRISO w innych typach reaktorów. Ostatnia część spotkania poświęcona będzie możliwym opcjom wykorzystania energii jądrowej - ciepła i energii elektrycznej - w programie transformacji systemu energetycznego w Polsce.

Organizatorzy zapraszają do udziału w konwersatorium wszystkich zainteresowanych tą problematyką.

Tytuł wykładu: „ Rozwój reaktorów jądrowych – reaktory IV generacji, SMR-y i inne. Jądrowe opcje dla polskiej transformacji energetycznej”.

Link do spotkania
Identyfikator spotkania: 851 2481 3002
Kod dostępu: 535820