Jak dobrze studiować - Uniwersytet w Białymstoku wprowadza wykład dla studentów I roku

Uniwersytet w Białymstoku pomaga młodym ludziom odnaleźć się w akademickiej rzeczywistości. Od dzisiaj studenci I roku studiów stacjonarnych (I stopnia i jednolitych magisterskich) spotykają się na wykładzie pt. Jak dobrze studiować, który prowadzi dr Marcin Kolemba z Zakładu Psychologii na Wydziale Nauk o Edukacji UwB.

- Celem wykładu jest przekazanie studentom podstawowych umiejętności niezbędnych do podjęcia studiów tak, aby były one możliwie najbardziej efektywne i przebiegały bez większych kłopotów. Studenci poznają m.in.: metody skutecznej pracy z obszernym materiałem, koniecznym do opanowania w krótkim czasie, sposoby notowania wykładów, techniki zapamiętywania, radzenia sobie ze stresem oraz inne istotne zagadnienia. Zdarza się, że niektórzy studenci rezygnują ze studiowania już w pierwszych miesiącach na uczelni. Taką decyzję podejmują przede wszystkim te osoby, które nie potrafią się odnaleźć w nowych warunkach. Chcemy, by tych rezygnacji było jak najmniej. W tym roku wykład prowadzi dr Marcin Kolemba z wydziału NOE – mówi prorektor UwB ds. kształcenia dr hab. Krzysztof Korotkich.

Spotkania z studentami rozpoczęły się dzisiaj, 18 listopada w auli Wydziału Nauk O Edukacji przy ul. Świerkowej. Kolejne terminy to: 22 listopada (trzy spotkania), 2 grudnia (trzy spotkania) oraz 8 grudnia (4 spotkania). Studenci, którzy jeszcze nie zapisali się na wykład, mogą to zrobić za pośrednictwem systemu USOS.

- W trakcie wykładu poruszane są następujące zagadnienia: Siatka społeczna jako element wsparcia studenta pierwszego roku, Jak działa nasza pamięć i jak zwiększyć swoje szanse na skuteczne zapamiętywanie, Jak samodzielnie poszukiwać wiedzy w czasopismach i artykułach naukowych – wymienia dr Marcin Kolemba.

Ze studentami rozmawia też o wystąpieniach publicznych (jak być efektywnym, optymalny poziom pobudzenia, redukcja stresu) oraz o wybranych technikach terapii pozytywnej, które wspierają dobrostan.

Jeden z wykładów będzie transmitowany do Filii UwB w Wilnie, by z omawianych zagadnień mogli skorzystać także nowi studenci tamtejszego Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego.