Jak wspierać edukację dzieci i młodzieży z doświadczeniem migracji? II Szkoła Edukacji Międzykulturowej

„Wzmacnianie potencjału osobowego dzieci i młodzieży z doświadczeniem migracji” – to temat programu spotkań edukacyjnych, jakie organizują wspólnie Fundacja Otwartej Edukacji, Katedra Edukacji Międzykulturowej i Elementarnej Wydziału Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku oraz Szkoła Podstawowa nr 20 w Białymstoku. Zapraszają osoby związane z edukacją: nauczycieli, pedagogów, edukatorów, wolontariuszy do udziału w II Szkole Edukacji Międzykulturowej.

Jak mówią organizatorzy, na przestrzeni ostatnich lat obserwujemy intensyfikację migracji do Polski, dotyczy to również województwa podlaskiego. W efekcie w szkołach znacznie wzrosła liczba uczniów z doświadczeniem migracji, pochodzących głównie ze Wschodu (Białoruś, Ukraina). Są to osoby zarówno z rodzin migrantów ekonomicznych, jak i przymusowych.

- Wyniki badań partycypacyjnych, zrealizowanych w 2021 r. wśród uczniów m.in. z Białorusi i Ukrainy uczęszczających do białostockich szkół podstawowych pokazują, że mają oni ogromny potencjał. Wielu z nich jest bardzo zmotywowanych do podejmowania różnego rodzaju działań na rzecz własnego rozwoju, szkoły do której uczęszczają, rówieśników oraz społeczności lokalnej, w tym środowiska migracyjnego. Trzeba ich tylko wesprzeć w sposób przemyślany i systematyczny. Chodzi m.in. o naukę języka polskiego jako obcego, ale też umiejętne wyrównywanie różnic programowych z niektórych przedmiotów, m.in. tak, by uczniowie ci nie musieli uczyć się tego samego dwa razy – mówi dr Anna Młynarczuk-Sokołowska z Wydziału Nauk o Edukacji UwB. I dodaje: - W ostatnim czasie, w związku z agresją Rosji na Ukrainę, znacznie poszerzyła się grupa osób uciekających przed wojną. Zatem zmieniła się specyfika migracji, a to stawia przed polską szkołą nowe wyzwania: mamy do czynienia z dziećmi, które mają za sobą bardzo trudne doświadczenia.

II Szkoła Edukacji Międzykulturowej ma pomóc pracownikom instytucji edukacyjnych i wolontariuszom zaangażowanym w różne formy edukacji: tak, by potrafili jeszcze lepiej rozpoznawać potrzeby dzieci i młodzieży ze środowiska migracyjnego oraz projektować efektywne działania edukacyjne.

Program Szkoły będzie realizowany podczas dwóch zjazdów. Pierwszy odbędzie się w dniach 8–10 kwietnia 2022 r., drugi w terminie 6–7 maja 2022 r. Uczestnicy spotkają się w Tykocinie. Organizatorzy pokrywają koszt zakwaterowania, wyżywania oraz materiałów szkoleniowych.

Na mailowe zgłoszenia chętnych czekają do 29 marca 2022 r. Szczegółowe informacje  oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie internetowej Wydziału Nauk o Edukacji UwB.


Zaproszenie