Jak wspierać osoby z dyskalkulią i lękiem przed matematyką

Dr Mateusz Hohol będzie gościem kolejnego Spotkania z Kognitywistyką na Uniwersytecie w Białymstoku. Opowie o biopsychologicznych podstawach poznania numerycznego. Spotkanie odbędzie się 11 grudnia (piątek) o godzinie 16.00, w formule online.

Dr Mateusz Hohol jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego, adiunktem w Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych. Jak można przeczytać na jego stronie internetowej, zajmuje się kognitywistyką, czyli interdyscyplinarnymi badaniami umysłu. W szczególności interesuje go pytanie skąd wzięła się matematyka, jak nasze umysły przyswajają, przetwarzają i tworzą struktury matematyczne.

Zajmuje się także problemami pojęciowymi i metodologicznymi nauk (neuro)kognitywnych. Jest m.in. współautorem książki „Umysł matematyczny”.

W ramach Spotkania z Kognitywistyką wygłosi wystąpienie pt. “Biopsychologiczne podstawy poznania numerycznego. Jak wspierać osoby z dyskalkulią i lękiem przed matematyką”.

Organizatorami wydarzenia są Polskie Towarzystwo Kognitywistyczne oraz Koło Naukowe Kognitywistów Uniwersytetu w Białymstoku.

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się mailowo. Szczegóły można znaleźć na stronie https://kognitywistyka.uwb.edu.pl/