KE szuka ekspertów, którzy ocenią efekty programu Horyzont 2020

Data wydarzenia 05-08-2016

Komisja Europejska zobowiązała się do przeprowadzenia śródokresowej oceny efektów programu Horyzont 2020. W tym celu powoła grupę dwunastu ekspertów, którzy ocenią dotychczasową realizację programu i wypracują rekomendacje wyznaczające kierunek przyszłych badań i innowacji w Unii Europejskiej.

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów badawczych UE zachęca polskich przedstawicieli świata akademickiego i naukowego do zgłaszania się do udziału w pracach tej elitarnej grupy. Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do 9 września br. Przewiduje się, że prace grupy rozpoczną się w styczniu 2017 r. i potrwają pół roku.

Więcej informacji dotyczących zgłoszenia uczestnictwa znajduje się w komunikacie KE:  http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/events/high-level-group_en.pdf

8,5 miliarda euro na badania i innowacje w 2017 r. w konkursach Horyzontu 2020

Komisja Europejska ogłosiła, że w nadchodzącym roku zostanie zainwestowanych 8,5 miliarda euro w innowacyjne badania prowadzone w ramach programu Horyzont 2020. Zostały także upublicznione zmodyfikowane wersje programów prac: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html#h2020-work-programmes-2016-17.

Wyjątkowo ważną zmianą jest wprowadzenie wymogu zapewnienia otwartego dostępu do danych badawczych dla wszystkich nowych konkursów Horyzontu 2020. Normą ma stać się udostępnianie online danych wykorzystywanych w realizacji projektów finansowanych z programu. Ma to zwiększyć konkurencyjność i transparentność prowadzenia badań naukowych, przyśpieszyć innowacyjność, wspomóc rozwój współpracy, a także pomóc uniknąć powielania działań.

Więcej informacji w komunikacie zamieszczonym na stronie Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2016&na=na-250716.