Kolejna grupa studentów z Chin przyjechała na UwB

Data wydarzenia 21-02-2019

19 studentów z Chin spędzi semestr letni na Uniwersytecie w Białymstoku. Przyjechali z dwóch chińskich uczelni - North University of China oraz Hunan University of Arts and Science, z którymi UwB ma podpisaną umowę o współpracy.  

Chińscy studenci będą uczęszczać na zajęcia realizowane w języku angielskim na Wydziale Ekonomii i Zarządzania, Wydziale Filologicznym, Wydziale Pedagogiki i Psychologii, Wydziale Historyczno-Socjologicznym oraz Wydziale Biologiczno-Chemicznym.
Każdy z nich będzie też miał swojego mentora – studenta z organizacji ESN (Erasmus Student Network), który pomoże w lepszym poznaniu uczelni, miasta, podpowie gdzie najlepiej robić zakupy czy jakie zasady obowiązują w miejskiej komunikacji.

Dziś (21.02.2019) żacy spotkali się z dr. hab. Mariuszem Popławskim prof. UwB - prorektorem ds. rozwoju i współpracy międzynarodowej, dr Izabelą Kraśnicką - pełnomocnikiem rektora ds. umiędzynaradawiania, pracownikami Działu Współpracy Międzynarodowej, koordynatorami wydziałowymi oraz członkami ESN. Obecni byli także przedstawiciele Policji. Spotkanie miało na celu przedstawienie wydziałów, pracowników związanych z umiędzynarodowieniem, przybliżenie miasta Białystok oraz województwa podlaskiego, a także omówienie najważniejszych kwestii dotyczących bezpieczeństwa.