Kolejne 4 Miniatury dla badaczy z UwB

Data wydarzenia 22-10-2018

4 granty zdobyli naukowcy z Uniwersytetu w Białymstoku w konkursie MINIATURA 2 rozstrzygniętym przez Narodowe Centrum Nauki. Łącznie dostaną na swoje projekty blisko 150 tys. zł.


Trójka pracowników Wydziału Biologiczno-Chemicznego otrzyma wsparcie na tzw. badania wstępne. Dr Magdalena Świsłocka z Instytutu Biologii będzie realizować projekt pt. „Molekularne testy diagnostyczne do identyfikacji gatunków pasożytów wewnętrznych łosia (Alces alces)”. Kwota dofinansowania to 49 995 zł. Grant w takiej wysokości trafi też do dr Aleksandry Marii Staszak (również Instytut Biologii), która chce badać zmiany w proteomie nasion podczas kiełkowania w odpowiedzi na zanieczyszczenia jonami ołowiu. Z kolei dr Emilia Grądzka z Instytutu Chemii otrzyma 44 000 zł na projekt „Polimery tworzone z udziałem fulerenów oraz metali przejściowych jako sorbenty wodoru”.

Zwycięzcą w konkursie MINIATURA 2 jest także dr Maciej Krzywosz z Instytutu Socjologii i Kognitywistyki (Wydział Historyczno-Socjologiczny). Dzięki wsparciu NCN –w kwocie 7 320 zł - przeprowadzi kwerendę źródeł w projekcie „Życie religijne dwudziestowiecznych polskich ludowych wizjonerek w świetle zgromadzonych danych zastanych”.

Jak informuje na swojej stronie Narodowe Centrum Nauki, w konkursie MINIATURA 2 laureatami zostało 113 badaczy. Naukowcy otrzymają łącznie niemal 3,7 mln zł na realizację działań naukowych takich jak badania wstępne, badania pilotażowe, kwerendy, staże, konsultacje naukowe i wyjazdy konferencyjne.

Wyniki konkursu dostępne są pod adresem https://www.ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/miniatura2