Kolejne Spotkanie z Kognitywistyką - zapraszamy na wykład otwarty

Data wydarzenia 06-12-2017
14 grudnia zapraszamy na kolejne Spotkanie z Kognitywistyką. Tym razem wykład "Ukryta racjonalność iluzji i błędów poznawczych"
wygłosi dr Paweł Gładziejewski z Zakładu Kognitywistyki i Epistemologii UMK.
Dr Paweł Gładziejewski jest autorem – wyróżnionej przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej – książki pt. "Wyjaśnianie za pomocą reprezentacji mentalnych". Jest stypendystą Fulbrighta oraz kierownikiem projektu badawczego finansowanego przez NCN dotyczącego kodowania predykcyjnego. W swoich zainteresowaniach badawczych dr Gładziejewski skupia się na problemach: reprezentacji umysłowych, wyjaśniania reprezentacyjnego, kodowania predykcyjnego, a także na mechanizmach percepcji. Łączy badania w zakresie kognitywistyki z epistemologiczną analizą procesów poznawczych.

Spotkanie odbędzie się w czwartek, 14 grudnia, o godzinie 13.00 w sali 108A w Instytucie Socjologii i Kognitywistyki, Wydział Historyczno-Socjologiczny, Plac NZS 1. Serdecznie zapraszamy.