Europejska Senioriada na UwB

Data wydarzenia 11-01-2020

Senioriada zakończona Uniwersytetu Trzeciego Wieku zakończona! Przy wsparciu Towarzystwa Amicus prowadzącego Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct Białystok odbyła się kolejna już wspólna impreza!

Białostockie biuro prowadzone przez Amicus jest częścią ogólnoeuropejskiej sieci informacji powołanej w 2005 roku przez Komisje Europejską. Jej celem jest dostarczanie wszystkim zainteresowanym rzetelnej, bezpłatnej informacji na temat Unii Europejskiej, jej struktur, prawa, funduszy i innych. W trakcie spotkania pracownicy Punktu w ciekawy i przystępny sposób przekazują wiedzę na temat Unii Europejskiej: jej podstawowych symboli, historii powstania, języków urzędowych, znanych Europejczyków, instytucji unijnych – ich kompetencji i zachodzących w nich procesów. Podczas zajęć główny nacisk jest kładziony przede wszystkim na szansach i możliwościach jakie Unia Europejska stwarza starszym Europejczykom. Na ogół to Komisja Europejska proponuje nowe przepisy, a Parlament Europejski i Rada (zwana również Radą Unii Europejskiej) je przyjmują. Następnie państwa członkowskie i zainteresowana instytucja lub instytucje UE wdrażają te przepisy. Sekcja trzecia tej publikacji zawiera więcej informacji na temat sposobu podejmowania decyzji przez UE i ich wdrażania. UE wiele osiągnęła. Na przykład stworzyła jednolity rynek oparty na czterech swobodach, w ramach którego panuje swobodny przepływ towarów, osób, usług i kapitału między wszystkimi państwami członkowskimi. Jednolity rynek oznacza, że ponad 500 mln obywateli UE może swobodnie przemieszczać się na terenie Unii i osiedlać tam, gdzie chce. UE utworzyła jedną walutę, euro, która jest obecnie jedną z najważniejszych walut na świecie i która zwiększa skuteczność jednolitego rynku. Ustanowiła ona również Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej, która chroni określone prawa polityczne, społeczne i gospodarcze obywateli i mieszkańców Unii. UE jako pierwsza podjęła również działania w zakresie ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianie klimatu. To tylko niektóre z jej dotychczasowych osiągnięć.

Serdecznie dziękujemy!