Komunikat Przewodniczącego Kolegium Elektorów Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 maja 2020 r.

Komunikat

Przewodniczącego Kolegium Elektorów Uniwersytetu w Białymstoku

z dnia 27 maja 2020 r.

w sprawie spotkania wspólnoty uczelni i kolegium Elektorów Uniwersytetu w Białymstoku z kandydatem na Rektora Uniwersytetu w Białymstoku na kadencję 2020-2024

 

Uprzejmie informuję, że zebranie wspólnoty uczelni i Kolegium Elektorów Uniwersytetu w Białymstoku z kandydatem na Rektora Uniwersytetu w Białymstoku – prof. dr. hab. Robertem Władysławem Ciborowskim – odbędzie się w dniu 5 czerwca o godz. 10.00.

Spotkanie z kandydatem będzie transmitowane na stronie Uniwersytetu
w Białymstoku www.uwb.edu.pl. Po przedstawieniu przez kandydata programu wyborczego będzie możliwość zadawania pytań.

Program wyborczy kandydata jest dostępny na stronie Uniwersytetu w Białymstoku (wejdź tutaj).

Pytania ze strony wspólnoty uczelni można przesyłać w dniach od 29 maja do
4 czerwca 2020 r. do godz. 10.00 oraz w dniu spotkania 5 czerwca 2020 r.
w godz. od 10.00 do godz. 10.30 na adres e-mail: ukw@uwb.edu.pl.

Członkowie Kolegium Elektorów będą mieli możliwość zadawania bezpośrednio pytań w trakcie sesji na platformie Blackboard, do której link zostanie przesłany na adresy mailowe elektorów.

Spotkanie poprowadzi Przewodniczący Kolegium Elektorów.

Na spotkanie przewidziano 2 godz.

 

Przewodniczący

Kolegium Elektorów Uniwersytetu w Białymstoku

Dr hab. Artur Olechno