Komunikat Rektora UwB w związku z rozporządzeniem ministra

Data wydarzenia 23-03-2020

Komunikat

Rektora Uniwersytetu w Białymstoku

z dnia 23 marca 2020 r.

 

Zobowiązuję kierowników jednostek organizacyjnych do zapewnienia funkcjonowania jednostek organizacyjnych zgodnie z postanowieniami rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w tym do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie danego kształcenia oraz do weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się z wykorzystaniem technologii informatycznych.


Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Źródło rozporządzenia