Komunikat w sprawie sytuacji spowodowanej koronawirusem - AKTUALIZACJA

Informujemy, że w związku z sytuacją spowodowaną rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, rektor Uniwersytetu w Białymstoku prof. dr hab. Robert W. Ciborowski podjął decyzję o wstrzymaniu do odwołania wszystkich zagranicznych wyjazdów studentów i pracowników UwB. 

Ponadto władze UwB rekomendują rozwagę przy podejmowaniu decyzji odnośnie przyjęcia gości zagranicznych (tj. studentów, praktykantów, naukowców, pracowników administracyjnych) w Uniwersytecie w Białymstoku.

Powyższe stanowisko wynika z najnowszych rekomendacji Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Rekomendujemy zapoznanie się z Zarządzeniami Rektora nr 91 i 92 w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych, weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się oraz przeprowadzania egzaminów dyplomowych.


Koronawirus: aktualne informacje i zalecenia GIS (aktualizacja 03.11.2020)

 


Komunikat MNiSW w sprawie funkcjonowania uczelni w Polsce (aktualizacja 26.10.2020)


 

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami i śledzenie ich aktualizacji: 


Rekomendacje Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa


Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem


Podstawowe środki ochronne przeciwko nowemu koronawirusowi


W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z mgr Anną Maj, kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej UwB - tel.: 85 745 70 21, e-mail: a.maj@uwb.edu.pl.