Konferencja połączona z jubileuszem prof. Jerzego Nikitorowicza

Data wydarzenia 18-05-2019

Zapraszamy do udziału w konferencji „Człowiek pogranicza - wyzwania humanistycznej edukacji”, jaka w dniach 21-22 maja 2019 r. odbędzie się na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu  w Białymstoku.

Naukowe spotkanie połączone będzie z jubileuszem prof. Jerzego Nikitorowicza – kierownika Katedry Edukacji Międzykulturowej, rektora UwB w latach 2005-2012.

 

 

Konferencja stanowi kontynuację cyklu rozpoczętego w połowie lat 90-tych ubiegłego wieku, konferencją w Ciechanowcu w 1994 roku. Przez minione 25 lat ośrodek białostocki za przyczyną swego lidera prof. Jerzego Nikitorowicza i zbudowanego przez niego zespołu stał się jednym z ważniejszych miejsc w Polsce, w których podejmowano refleksję naukową na temat edukacji międzykulturowej. Tegoroczne spotkanie, podczas którego profesor Jerzy Nikitorowicz obchodzić będzie jubileusz 40 lat pracy na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, stanowi ważny, symboliczny punkt w rozwoju stworzonego przez niego zespołu.    

Tematyka konferencji skupiona będzie wokół takich zagadnień, jak twórczość i tożsamość człowieka nauki, humanizm w zdehumanizowanym świecie, wielo- i międzykulturowość w refleksji pedagogicznej czy kulturowe uwarunkowania procesu wychowania w sytuacji dynamizmu przemian współczesnego świata.  

Organizatorem dwudniowego spotkania jest Katedra Edukacji Międzykulturowej Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, we współpracy z Zespołem Pedagogiki Kultury i Edukacji Międzykulturowej przy KNP PAN oraz Stowarzyszeniem Wspierania Edukacji Międzykulturowej.

 Honorowym patronatem wydarzenie objęli Rektor Uniwersytetu w Białymstoku oraz Komitet Nauk Pedagogicznych PAN.  


PROGRAM WYDARZENIA