Konkurs Parlamentu Studenckiego UwB na dotacje dla kół naukowych i organizacji studenckich

Data wydarzenia 15-02-2017

Parlament Studencki UwB ogłasza konkurs na przyznanie dotacji dla przedsięwzięć organizowanych przez koła i organizacje studenckie, działające na Uniwersytecie w Białymstoku. Formularz zgłoszeniowy do uzupełnienia znajduje się pod adresem: 

https://goo.gl/forms/DFztxF5G6HVMzJIo2 Czas zgłoszeń: do 8 marca.

13 marca odbędzie prezentacja wniosków przed Prezydium Parlamentu, który podejmie uchwały o przyznaniu dotacji oraz o jej wysokości. Od tego roku obowiązuje Regulamin Przyznawania Dotacji, na podstawie którego będą oceniane wnioski.  


 

Regulamin przyznawania dotacji przez Parlament Studencki UwB