Konkurs studencki Marszałka Województwa Podlaskiego „Moje województwo. Podlaskie 2030”

Data wydarzenia 16-05-2019

Marszałek Województwa Podlaskiego zaprasza do wzięcia udziału w konkursie skierowanym do studentów uczelni wyższych z województwa podlaskiego. Prace konkursowe będą opisywać wizje dotyczące województwa podlaskiego w 2030 roku. Laureatom przygotowano m.in. nagrody finansowe o łącznej puli 7 000,00 zł.

Konkursowe prace powinny opisywać to, w jaki sposób i w jakich kierunkach powinno rozwijać się nasze województwo. Praca może dotyczyć m.in. konkurencyjnej gospodarki, innowacyjności przedsiębiorstw, powiązań krajowych i międzynarodowych regionu, jakości życia mieszkańców, aktywności zawodowej, kapitału społecznego, infrastruktury, ochrony środowiska. Najlepsze pomysły zostaną uwzględnione podczas aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego. Dokument ten kreuje rozwój w województwie oraz jest podstawą i bazą dla innych ważnych rozwiązań i instrumentów.

Nagrodą za zajęcie pierwszego miejsca jest 4 000,00 złotych. Za drugie miejsce otrzymać można 2 000,00 złotych, za trzecie 1 000,00 złotych. Laureat pierwszego miejsca weźmie również udział w panelu dyskusyjnym podczas VI edycji Wschodniego Kongresu Gospodarczego. Zwycięzcy będą też mogli zaprezentować swoją pracę podczas obrad Komisji Rozwoju, Gospodarki, Infrastruktury i Promocji – Sejmiku Województwa Podlaskiego oraz podczas spotkań konsultacyjnych w ramach aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego. Ponadto, planowana jest publikacja zwycięskich prac w Informatorze „Zmieniamy Podlaskie”, wydawanym przez Instytucję Zarządzającą RPOWP 2014-2020.


Prace konkursowe można wysyłać od 15 maja do 30 czerwca 2019 roku. Mogą być one wykonane indywidualnie albo zespołowo, przy czym w skład zespołu nie mogą wchodzić więcej niż 3 osoby.

Szczegółowe informacje wraz z regulaminem konkursu znajdują na stronie internetowej. Wszelkie pytania należy kierować do Departamentu Rozwoju Regionalnego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego: e-mail: konkurs.strategia@wrotapodlasia.pl, tel. 85 66 54 944.