Konwersatorium na Wydziale Fizyki UwB

Data wydarzenia 18-02-2020

Wydział Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku zaprasza na otwarte konwersatorium.

Wykład "Białka inherentnie nieuporządkowane" wygłosi prof. dr hab. Marek Cieplak z Instytutu Fizyki PAN w Warszawie.

Termin:
18 lutego 2020 (wtorek, godz. 13:15)

Miejsce:
Wydział Fizyki UwB, ul. Konstantego Ciołkowskiego 1L, sala 2011

Prof. dr hab. Marek Cieplak o swoim wykładzie:Przez dekady sądzono, że białka mogą wykonywać swoje zadania, na przykład wiązać określone cząsteczki, tylko po zwinięciu się w konkretny kształt natywny. Konformacja natywna jest zazwyczaj globularna. W ostatnich latach okazało się, że około 30% ludzkich białek jest albo całkowicie, albo częściowo strukturalnie nieuporządkowanych. Wiele z tych białek wiąże się z występowaniem chorób neurozwyrodnieniowych. Jednak stanowią one również składnik bezbłonowych organelli – kropelek cieczy białkowych – potrzebnych do funkcjonowania komórki. W wykładzie przedstawię jakościowe różnice występujące w ewolucji dynamicznej białek ustrukturyzowanych i inherentnie nieuporządkowanych. Różnice te można przedstawić na diagramach sieci połączeń pomiędzy basenami przyciągania. Białka nieuporządkowane mogą tworzyć przejściowe struktury zawęźlone, co wykażę dla alfa-synukleiny i dostatecznie długich łańcuchów poliglutaminowych. Pojawienie się węzłów w konformacjach poliglutaminy może utrudniać dedgradację tych łańcuchów w proteasomie i stąd powodować ich akumulację. Ten mechanizm może wyjaśniać występowanie choroby Huntingtona. Przedstawię konstrukcję modelu gruboziarnistego pozwalającego badać układy wielu białek nieuporządkowanych na dużo dłuższych skalach czasowych niż na tych dostępnych w pełnoatomowej dynamice molekularnej. Ten uproszczony model pozwala porównywać właściwości kropelek różnych białek.