Kryminalistyka w Archiwach X

Data wydarzenia 07-03-2017

Archiwa X to popularna nazwa wydziałów policyjnych, których zadaniem jest rozwiązywanie spraw kryminalnych niemogących przez lata znaleźć sądowego finału.


Osiągnięcie sukcesu w tego typu sprawach jest możliwe przede wszystkim dzięki pasji, zapałowi i ciężkiej pracy policjantów pionów kryminalnych, jednak bez wsparcia, którego udzielają im laboratoria kryminalistyczne dysponujące najnowszymi technikami badawczymi, wykrycie sprawców zbrodni dokonanych kilkanaście lat wcześniej byłoby praktycznie nieosiągalne.

O tym, jakie były najbardziej spektakularne zagadki kryminalne rozwiązane po latach, które z nowoczesnych technik kryminalistycznych okazały się najbardziej przydatne dla pracujących nad nimi policjantów, jakie problemy czekały na oskarżycieli w trakcie rozpraw sądowych i jakie wyroki zapadły ostatecznie w sprawach, które swój początek miały daleko w przeszłości - opowie Paweł Rybicki.

 Sylwetka prowadzącego wykład

Paweł Rybicki – prezes fundacji EFIC, European Forensic Initiatives Centre, dyrektor programu Forensic Watch. W latach 2003–2011 kierował pracami Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji, początkowo jako zastępca dyrektora, a w latach 2007–2011 jako dyrektor Laboratorium. Jest twórcą Instytutu Badawczego – Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji (2011), którym następnie kierował w latach 2011–2013. Promotor standaryzacji i zarzadzania jakością w naukach sądowych. Inicjator utworzenia Europejskiego Komitetu ds. Standaryzacji w Naukach Sądowych CEN/TC 419 (2012), European Committee for Standardization/Technical Committee 419: Forensic Science Processes, któremu następnie przewodniczył w latach 2012–2014. W okresie od 2009 do 2011 r. pełnił funkcję przewodniczącego desygnowanego, a w latach 2011–2013 kierował pracami zarządu ENFSI (European Network of Forensic Science Institutes). W 2011 r. pełnił równolegle funkcję przewodniczącego IFSA (International Forensic Strategic Alliance). W latach 2009–2011 był członkiem zarządu EAFS (European Academy of Forensic Science). W 2011 r., w trakcie Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej pełnił funkcję eksperta wiodącego ds. nauk sądowych. Inicjator wprowadzenia do prawodawstwa UE pojęcia European Forensic Science Area. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu nauk sądowych.